Dream of the Black Horse
(Barnard/trad. © 2004 Neverdun Music, ASCAP)

As our chains fall dreaming
Bells of copper, black and quiet
Broken bits of cold steel

In this silence
As our chains fall dreaming
Winds through my heart
Tear the sky, and reins break free

All around me
Lie signs of a traitor's field
Bells of copper, black and quiet
Broken bits of cold steel

Khớp con ngựa, ngựa ô
Khớp con ngựa, ngựa ô
Ngựa ô ăn khớp
Ăn khớp cái kiệu vàng
Anh tra khớp bạc
Lục lạc đồng đen
Bông sen lá dậm
Dây cương anh nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng thòa
Rằng a í a, đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh
Rằng a í a, đưa nàng

Anh đưa nàng về dinh
Harness the black horse
Harness the black horse
Let's harness that black horse
With a gold-guilded cart
Rein it with silver bits
and black copper bells
Charmed with lotus carvings
Dye the string red
Stud the whip with brass copper
Now, I'm ready
To take my lady home to the palace
Now, I'm ready
To take my lady home to the palace

In this silence
Of lost and empty dreams
Gates of iron and silver
Open wide for you and me

 

Page of Swords
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)

My love
Here's your fate
Page of Swords-and
Then the Ace

While you're dreaming
Cold rains fall
Stars protect you
Guide you on

 

Song to a Sparrow
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)

Softly as sunlight
Calls the morning sky
A tiny raindrop
A tear from heaven
Today you opened your eyes

Worlds forever change
Wherever winds lead you
On their way to nowhere
May your heart always be light

Angels' wings
Take you over mountains
May your dreams
Reach through the sky

Just before morning
No turning back my friend
May winds be gentle
May rains be gentle
When the air takes you
Come back safely again

 
April
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)

Once more, rains fall
Từ trời cao, mưa rơi đều... những bông hoa tuyết tan dần

from the heavens, once more snow melts
Once more, spring calls
Nụ xanh nảy mầm...bầy chim tíu tít trên cành
to flowers, to birds
Stones lie waiting
Nằm chờ trên mặt đá...giọt sương buồn bã bay đi
Mist ascends again
When black swans fly
Hàng cây héo hắt dưới ánh mặt trời
trees wither under the sun.
Love’s last hope dies
Gió thôi bay... và mưa bỗng ngừng rơi...
without wind, without rain
 
Nightfall
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)
In the side
Phía xa xa
Phía xa xa bên kia ngọn núi đầy hoa thơm cỏ dại
In the side of a mountain all covered in flowers
Angels hide
Chấn thiên thai
Đó đây thiên sứ ẩn hiện hát ca cùng chim muôn gió ngàn
Angels hide among sparrows and bees, an ear to the wind
Arrows fly
Tiếng tên bay lạc
Có tiếng tên bay lạc xuyên qua khu rừng, tiếng nhánh cây lìa cành

Arrows fly in the trees, branches fall
On the water
Bướm tung tăng
Đàn bướm tung tăng nhảy múa trên những cánh sen
On the waterlilies, butterflies jump and play
Night falls
Lắng tai nghe
Khi màn đêm buông xuống,
khúc tình ca cất lời ân ái
They eavesdrop on love songs
In the moonlight
Gío lâng lâng đùa
Ngọn gió đùa đuổi theo ánh trăng mê hoặc...
And in the moonlight, the wind lures them away
In your dreams
Giấc mơ tiên

Trong giấc mơ thời gian như quay cuồng, khắc khoảI
Crazy times that whirl and dive, desperate for air
Have you seen
Bóng liêu trai

Mơ hồ hơi thở của nàng như vẫn còn mơn man

Have you seen your caresses repeating over and over and over?

Waking

Bước chơi vơi

Bước chân nàng như làn gió, nhè nhẹ đến bên ta

Softly, come to me.

 
Forty-Seven
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)
 

Fate
(Barnard © 2004 Neverdun Music, ASCAP)

There it is. There it is. The way you looked at me.
There it is. The night set free just one,
One small ray of light
You kissed me. Les jeux sont faits, jeux sont faits.

There it is. Everything we believed.
There it is. Dying leaves turn to words and fear to love, fear into love.
Les jeux, jeux sont faits, jeux sont faits.

There it is. Your hand in mine. My love, close your eyes.
And let dreams turn to words, and fear to love, fear into love.
Les jeux, jeux sont faits, jeux sont fait.

Words whispered in haste
Words of God
All swept away.

Forever burned on Heaven's face
One grain of sand
Slowly, accepting fate

There it is. So many words, so many lies.
There it is. Is everyone blind?
Lighthearted madmen, smiling, bury their dead.
Les jeux, jeux sont faits, jeux sont faits.

There it is. A break in the sky.
My love, Orion has died.
Night falls weary. Its fingers part; out of the dark, fall with me.
Les jeux sont faits.